Исус - мостът над бездната

Скелетът му бил намерен до импровизиран навес на самотен остров сред Атлантическия океан. Анонимният моряк си водил дневник, в който описал мъките си през четирите месеца изгнание. Един холандски кораб го изоставил на онзи бряг през 1725г. за някакво незнайно престъпление. Скоро бил принуден да пие кръв от костенурки, за да може да утоли силната си жажда. Физическите страдания на този мъж били големи, но неговият дневник разкривал една още по-голяма мъка – чувството за смазваща вина. Ето как описал мъчителните си терзания:

„Колко силна болка изпитват окаяните смъртни, които изоставят пътя на праведността и с радост увеличават числото на осъдените." Чувството на изолираност, което изпитвал този моряк на самотния остров се засилвало още повече поради факта, че се чувствал отделен от Бога. Накрая това станало непоносимо.

Човешките същества винаги са се бунтували срещу тази изолираност на сърцето, още откакто Адам и Ева "се скриха от Господ Бог сред дърветата в градината" и ядоха от забранения плод (Битие 3:8). Странното ново усещане за срам, вина и страх принуждават първата двойка да избяга, когато Господ отива да ги повика. За съжаление, днес тези чувства са ни твърде добре познати.

Коя е причината за разделението между нас и Бога?

"Но вашите беззакония са ви отлъчили от вашия Бог и вашите грехове са скрили лицето Му от вас, и Той не иска да чува."
Исая 59:2

Грехът издига прегради; разделя ни от Бог. Но не святият Бог е причината за тази огромна пропаст, която изолира грешните човешки същества от Него. Не Той избяга от Адам и Ева - те избягаха от Него.

1. Удовлетворяване на скритите ни копнежи

Преди грехът да развали картината, Адам и Ева се радват на близко обще-ние със своя Създател в красивата Едемска гради-на. За нещас-тие, се под-дават на сата-нинската лъжа, че ще станат мъдри като Бог и изгубват доверието Му. Резултатът от техния грях е отчуждаване, което бързо поразява отношенията им и причинява разделение в това първо семейство. (Битие 3:15 – 4:8). Отделянето от Бога води до смърт, „защото заплатата на греха е смърт" (Римляни 6:23).

След изгонването им от Едемската градина, животът на Адам и Ева е доста по-тежък. Раждането на деца и обработването на земята вече става с кръв, пот и сълзи. Но това, което им тежи най-много, е започналата гнетяща празнота в сърцата им. Близката им връзка с Бога е нарушена и те са безпомощни пред скритите си копнежи и незадоволените си мъчителни желания. Заприличват на изоставения моряк, измъчвани са от най-голямата трагедия – самотата, предизвикана от греха.

Какво е състоянието на цялото човечество днес?

"Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, и по този начин СМЪРТТА МИНА ВЪВ ВСИЧКИ ЧОВЕЦИ, понеже ВСИЧКИ СЪГРЕШИХА."
Римляни 5:12

Веднага след първия акт на неподчинение от страна на Адам и Ева „всички" (цялата човешка раса) изпадат в същото положение – стават грешни и получават най-голямото наказание за греха – смъртта.

Тъй като грехът е разрушил връзката ни с Бога, ние чувстваме някаква празнота, сърцата ни копнеят за онова, което сме изгубили – сигурността, която само Бог може да даде. Често се опитваме да задоволим този копнеж с мимолетни неща:пазаруване до припадък, луда надпревара за повишение или луксозни круизи из Карибско море. Друг път се опитваме да утолим жаждата с алкохол, наркотици или безразборни връзки.

Безбройните прищявки и чувството за неудовлетвореност всъщност са симптоми за нуждата ни от Бога. Те са нелечими, освен ако не преживеем Неговата любов в живота си.

Кой е единственият начин да бъде удовлетвореночовешкото сърце?

"Ще ми изявиш пътя на живота; пред Твоето присъствие има пълнота от радост, отдясно на Тебе - винаги веселие."
Псалм 16:11

Истинското задоволство ще дойде, когато се измъкнем от острова, когато над пропастта между нас и Бог бъде построен мост и станем способни да живеем в Неговото присъствие.

2. Мост над бездната на греха и смъртта

В деня, в който Адам и Ева Му обръщат гръб, Бог страда. И днес Той изпитва болка поради човешките мъки и нещастия. Творецът силно желае да удовлетвори скритите ни копнежи и да изцели емоционалните ни рани. Не Му е достатъчно да гледа състрадателно към отвъдния бряг на бездната от грях и смърт, която ни разделя от Него. Решението е да построи мост.

По какъв начин самият Бог става мост над бездната?

"Христос Исус дойде на света да спаси грешните."
1Тимотей 1:15

Исус пожертва Себе Си за греха и лично изтърпява смъртното наказание. Прави така, че Неговият съвършен и праведен живот да стане напълно достъпен за всички, които потърсят прощение на кръста. Кръстът на Христос построява моста между скритите ни желания и Божия мир. Свързва земята на греха и безмисленото съществуване със страната на изобилния живот.

Защо Исус пожела да дойде в нашия свят?

„Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина Си на света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него." Йоан 3:16,17

Когато идва в нашия свят, Исус показва по един драматичен начин колко голям е контрастът между Божието царство и царството на Сатана. Неговите живот, смърт и възкресение правят възможно прощението и спасението на грешниците без грехът да бъде омаловажаван и разкриват пред вселената истинския характер на Христос и Сатана. Мостът - измъченото, кървящо тяло на Христос измъква хората от капана на греха. Любовта се прехвърля през бездната и дава възможност на всички, които приемат Христос като Спасител и Господ, да прекрачат прага на вечния живот.

Седем основни истини, които трябва да знаете за Исус

3. Тези седем истини не важат за никой друг на земята, освен за Исус.

1. Исус дойде на земята от небето

Как още е наречен Исус?

"Името Му ще бъде: Чудесен, Съветник, Бог могъщ, Отец на вечността, Княз на мира."
Исая 9:6
Въпреки че е роден от жена (Матей 1:22,23), Исус е Бог – Бог в човешка плът.

Откога съществува Исус?

"Преди да се е родил Авраам, Аз съм!"
Йоан 8:58

Исус заявява на света: „Аз съм" съществуващият от самосебе Си, Аз винаги съм съществувал и винаги ще съществувам.

Дуайт Муди – Били Греъм на ХІХ век – казва следното за въплъщението Му: „За Исус би било огромна саможертва, дори ако бе дошъл да Го люлеят в сребърна люлка, да го наглеждат ангели и да го хранят с златна лъжица. А Създателят на небето и земята дойде, облече човешка плът и бе роден в обор от бедни родители във възможно най-лоши условия."
Защо дойде Исус в нашия свят?

Малко преди раждането на Исус ангел казва на Йосиф:

"Тя ще роди Син, Когото ще наречеш Исус; защото ТОЙ Е, КОЙТО ЩЕ СПАСИ НАРОДА СИ ОТ ГРЕХОВЕТЕ МУ."
Матей 1:21

Исус – Създателят на вселената (Йоан 1:1-3,14) – пожелава да дойде в нашия свят, за да ни спаси от греха и смъртта. Неговото име е залог, че слабите човешки същества ще намерят истинско щастие и вечен живот.


2. Исус живя безгрешен живот

"Имаме велик Първосвещеник Исус, Божия Син, Който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях."
Евреи 4:14,15

Исус живее истински живот в плът и кръв, но в морално съвър-шенство. Бог прави нещо много повече от обикновен опит да ни разубеди да живеем в грях и да ни убеди да потърсим по-пълноценен живот. Животът на Исус е най-силния Му аргумент. Като изминава пътя на човешкото съществуване, Христос показва привлекателността на свободния от грях живот далеч по-успешно от каквато и да е проповед.

Сатана – най-големият противник на Христос – крои планове да Го изкуши и въвлече в грях по време на земния Му живот. Когато Исус пости в юдейската пустинята след кръщението Си и преди началото на публичната Си служба, дяволът провежда най-жестоката си атака срещу Неговата непорочност (Матей 4:1-11). А през дългата нощ в Гетсиманската градина преди разпятието натискът на изкушението е толкова силен, че потта на Исус се превръща в капки кръв (Лука 22:44).

Никой друг не е подлаган на толкова силен и продължителен демонски натиск. Христос, обаче, устоява твърдо на всичко, което дяволът Му подхвърля — „пак без грях". Сблъсква се с абсолютно всички възможни човешки проблеми и изпитания. Разбира нашите битки и нужди. Той е способен "да ни съчувства в нашите слабости" (Евреи 4:15).

Защо е необходимо Исус да изживее един безгрешен живот?

"Бог за нас направи грешен Онзи, Който не знаеше грях, за да станем ние чрез Него праведни пред Бога."
2Коринтяни 5:21

Можем да перифразираме този стих по следния начин: „Бог направи така, че Исус, Който беше безгрешен, стана грешен за нас; вместо нашия грешен живот Той ни дава Своя безгрешен живот, за да можем ние да станем безгрешни в Него." Исус побеждава изкушението и живее безгрешен живот с предварителното намерение да ни го даде в замяна на нашия предишен грешен живот. По този начин съгрешилите биват оправдани — обявени за праведни пред святия Бог – единствено поради заслугите на Христос.

3. Исус умря, за да премахне греха

Колко хора са съгрешили?

"Понеже ВСИЧКИ съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога."
Римляни 3:23

Какво е наказанието за греха?

"Заплатата на греха е СМЪРТ; а Божият дар е вечен живот в Христос Исус, нашия Господ."
Римляни 6:23

Защо умира Исус?

"Защото едва ли ще се намери някой да умре даже за праведен човек (при все, че е възможно да дръзне някой да умре за добрия).Но Бог препоръчва Своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, ХРИСТОС УМРЯ ЗА НАС."
Римляни 5:7,8

"Ето Божият Агнец, КОЙТО ВЗЕМА ГРЕХА на света!" Йоан 1:29

Всеки от нас е извършил грях и е осъден на вечна смърт — окончателното наказание за греха. Исус обаче "стана грях за нас" (2 Коринтяни 5:21), умря на нашето място – изтърпя смъртното наказание вместо нас. Неговата смърт е подарък за нас грешните, затова „подаръкът на Бог е ВЕЧЕН ЖИВОТ в Христос Исус нашия Господ" (Римляни 6:23).

Един ден в нацисткия лагер Аушвиц командирът обявил, че десет затворника трябва да бъдат екзекутирани, защото един мъж е избягал. На плаца прочели десет имена. Когато последният чул името си, заридал отчаяно: „Жена ми и децата ми!"

Изведнъж, един по-възрастен затворник си проправил път към първите редици. Това бил отец Максимилиан Колб – свят човек, който успявал да разказва за Божията любов дори сред ужасите на Аушвиц. „Хер комендант – казал Колб – моля ви, нека заема неговото място!"

Слисаният офицер от СС наредил Колб да се присъедини към деветимата вместо другия мъж. В мрачното, зловонно подземие на блок 13 те щели да бъдат убити. През следващите няколко дни лагерниците чували от килията на Колб молитви и песни на хваление. Най-накрая той бил убит с инжекция карболова киселина.

Отец Колб живял живот на истинска героична добродетел при най-мъчителни обстоятелства. Поискал да се пожертва доброволно за непознат в нужда. Подобна любов е почти непонятна за човешките разбирания. Исус пожертва Своя съвършен, праведен живот като подарък за най-недостойните. Благодарение на Неговата смърт „имаме МИР с Бога чрез нашия Господ Исус Христос" (Римляни 5:1).

4. Исус възкръсна от мъртвите

Смъртта на Исус на кръста не е краят на Неговата забележителна история. Той не може да остане мъртъв и да бъде наш Спасител. Той продължава да работи за нашия свят.

"И ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра; вие сте още в греховете си. Тогава и тези, които са починали в Христос, са погинали."
1 Коринтяни 15:17,18

Мохамед и Буда са дали на света някои голе-ми филосо-фски проз-рения. Вдъхновили са живота на милиони, но не притежа-ват свръхестествената сила да дават живот, понеже са в гробовете си и до днес.

След като Исус е възкръснал на третия ден след смъртта Си (Лука, 23 и 24 глави), какви обещания може да ни даде?

"Бях мъртъв и, ето, живея до вечни векове; и ИМАМ КЛЮЧОВЕТЕ НА СМЪРТТА и на ада."
Откровение 1:18

Исус е единственият, излязъл от гроба и доказал, че може да победи страшния призрак на смъртта. Какво още ни обещава Той?

"Понеже Аз живея, и вие ще живеете."
Йоан 14:19
Исус е жив! Този, Който се появи след смъртта Си и заяви: „Аз съм Онзи, Който е жив", може да ни даде живот сега – изобилен и вечен. Ако Го поканим, ще заживее в сърцата ни (Откровение 3:20).

Къде е възкръсналият Христос днес? С кого?

"И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века."
Матей 28:20

Мъже и жени по целия свят споделят как Исус ги е освободил от най-долни страсти и е изцелил най-дълбоките им емоционални рани. Хор от свидетели потвърждава силата на възкръсналия Христос.

Един наш бивш участник в библейския курс е записал върху листовете с отговори следните благодарствени думи: „Аз бях алкохолик. Един ден, на излизане от бара видях в канавката картичка, рекламираща вашия библейски курс. Взех я, попълних я и получих първата си информация за Христос. Малко след като завърших курса, предадох сърцето си на Бог и изгубих вкус към уискито."

Исус е завладял живота на този човек и му е дал сила да победи своята зависимост. Нова сила е влязла в живота му – по-силна от старата, непреодолима страст. Понеже Христос е възкръсналият Спасител, Той може да спасява всички, които се обърнат към Него за помощ.

5. Исус се възнесе на небето

Малко след възкресението Си Исус се връща при Отец:

"И като каза това, и те Го гледаха, Той се възнесе и облак Го подхвана и скри от погледа им."
Деяния 1:9

Какво обеща Исус на Своите последователи точно преди възнесението Си?

"Да не се смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и в Мене. В дома на Моя Отец има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото ОТИВАМ ДА ВИ ПРИГОТВЯ МЯСТО. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие."
Йоан 14:1-3

6. Исус служи като небесен Първосвещеник

Исус постоянно ни умолява да се подготвим за небесното царство. Той дойде, живя, умря, възкръсна и се възнесе, за да направи спасението достъпно за всички хора. Ето какво е Неговото намерение за нас, според Писанието:

"И така, по-неже децата са същества от общата плът и кръв, то и Той подобно на тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има властта – т. е. дявола — и да избави всички онези, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство... Затова трябваше да се оприличи във всичко на братята Си, за да бъде милостив и верен Първосвещеник по отношение на Бога, за да извърши умилостивение за греховете на народа. Понеже в това, дето и сам Той пострада като изкушен, може и на изкушаваните да помага."
Евреи 2:14-18


Според тези стихове Исус идва в нашия свят със следната спасителна мисия:

  • ... да освободи хората от окаяното робство на греха.
  • ... да примири хората с Бога, служейки като състрадателен и верен Първосвещеник.
  • ... окончателно да изкорени причината за греха, страданието и смъртта, като унищожи дявола.

Исус – нашият Свещенослужител, нашият Посредник – в момента стои в присъствието на Отец вместо нас. Същият Исус, Който благославя децата, опрощава жената, хваната в прелюбодейство и дава надежда на умиращия разбойник, Той в този момент работи на небето, за да отговори на нашите нужди. „Той е способен да помогне на тези, които са изкушавани."

7. Исус ще се завърне

Какво обеща Исус преди да се възнесе в небето?

"И като отида и ви приготвя място, ПАК ЩЕ ДОЙДА и ще ви взема при Себе Си, така че където съм Аз, да бъдете и вие."
Йоан 14:3

Когато се завърне, Исус ще ни освободи веднъж завинаги от греха, болестите, трагедиите и смъртта, които измъчват тази планета. Ще ни приюти в нов свят на вечно щастие и вечен живот в присъствието на Бога. В уроци от 7 до 10 ще изследваме по-подробно какво ще се случи, когато Исус се завърне.

ИСУС...

... ДОЙДЕ като Бог в човешка плът.
... ЖИВЯ безгрешен живот вместо нас.
... УМРЯ за нашите грехове.
... ВЪЗКРЪСНА, за да ни освободи от смъртта.
... ВЪЗНЕСЕ СЕ, за да ни приготви дом в небето.
... СЛУЖИ всеки ден като наш Първосвещеник.
... ИДВА СКОРО, за да ни вземе и да бъдем завинаги с Него.

4. Невероятна любов

Ето историята на една уредена сватба в Тайван между У Лонг и млада жена на име Златното цвете. Когато У Лонг вдигнал булото на булката си след церемонията, бил шокиран и отвратен. Лицето на жената било покрито с белези от едра шарка.

От този момент нататък У Лонг гледал да общува с жена си, колкото е възможно по-малко. Тя опитвала всичко, за да го направи щастлив – работела старателно в дома им, надявайки се съпругът й да я приеме. Но той оставал студен и безразличен към всичките й прояви на привързаност.

Златното цвете живеела почти като вдовица. След дванадесет години подобие на брак У Лонг започнал да губи зрението на двете си очи. Докторът му казал, че ще ослепее напълно, ако не му се трансплантира роговица. Но операцията била скъпа и имало дълъг списък от чакащи. Златното цвете започнала да работи през нощта и да прави сламени шапки, за да припечелва допълнително. Един ден съобщили на У Лонг, че има на разположение роговица от човек, загинал в катастрофа. Той с нетърпение се отправил към болницата.

След като се възстановил, с неохота решил да благодари на жена си за това, че събрала парите. След като повдигнал наведената й глава, У Лонг се вцепенил. От лицето й го гледали две незрящи, бели очи. Обзет от вълнение, той паднал в краката й и се разридал. За първи път през целия им съвместен живот прошепнал името й – Златно цвете.

Исус копнее за връзка с тези, които дълго време са били безразлични към Него. Копнее най-сетне да прошепнем Неговото име като наш Спасител. Той пожертва не само очите Си, а цялото Си тяло, за да ни покаже Своята невероятна любов. Тази любов е толкова могъща, че Го накара да "дойде на този свят да спаси грешниците" (1Тимотей 1:15).

Великата жертва на Христос построи мост, който се прехвърля над нашето безразличие и премахва отчуждението ни.

Лично ти откри ли, че Той желае да те измъкне от бездната и да те държи в ръцете Си? Ще му отговориш ли и ще се помолиш ли:

"Исусе, обичам те. Благодаря Ти за невероятната жертва. Ела в сърцето ми и ме спаси сега; спаси ме изцяло,спаси ме напълно, спаси ме завинаги."