Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1793
Можем да вярваме на Библията 1550
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1408
Най-добрият план за твоя живот 1291
Исус - мостът над бездната 1455
Втори шанс в живота 1337
Истината за вашето бъдеще 1280
Когато Исус дойде за теб 1302
Вашият дом в небето 1187
Колко скоро ще се завърне Исус? 1268
Тайнствената сила в твоя живот 1217
Спасител винаги и навсякъде 1306
От виновен грешник до простен светия 1172
Тайната на отговорените молитви 1241
Тайната на щастието 1239
Тайната на небесната почивка 1322
Израстване чрез споделяне 1201
Тайната на здравето 1324
Начало на живота с Исус 1373
Израстване чрез общуване 1789
Този път мнозинството греши 1273
Справедлив ли е Бог? 1207
Какво е и къде е адът? 1210
Когато човек умре... 1850
Коя е божията църква днес? 1353
Специалното послание на Бог към нас 1261