Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 2167
Можем да вярваме на Библията 1914
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1657
Най-добрият план за твоя живот 1550
Исус - мостът над бездната 1879
Втори шанс в живота 1620
Истината за вашето бъдеще 1528
Когато Исус дойде за теб 1563
Вашият дом в небето 1437
Колко скоро ще се завърне Исус? 1525
Тайнствената сила в твоя живот 1463
Спасител винаги и навсякъде 1558
От виновен грешник до простен светия 1449
Тайната на отговорените молитви 1482
Тайната на щастието 1483
Тайната на небесната почивка 1566
Израстване чрез споделяне 1441
Тайната на здравето 1562
Начало на живота с Исус 1843
Израстване чрез общуване 2162
Този път мнозинството греши 1511
Справедлив ли е Бог? 1468
Какво е и къде е адът? 1469
Когато човек умре... 2392
Коя е божията църква днес? 1610
Специалното послание на Бог към нас 1507