Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1824
Можем да вярваме на Библията 1582
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1428
Най-добрият план за твоя живот 1314
Исус - мостът над бездната 1479
Втори шанс в живота 1356
Истината за вашето бъдеще 1302
Когато Исус дойде за теб 1327
Вашият дом в небето 1211
Колко скоро ще се завърне Исус? 1293
Тайнствената сила в твоя живот 1236
Спасител винаги и навсякъде 1325
От виновен грешник до простен светия 1205
Тайната на отговорените молитви 1258
Тайната на щастието 1259
Тайната на небесната почивка 1340
Израстване чрез споделяне 1221
Тайната на здравето 1344
Начало на живота с Исус 1398
Израстване чрез общуване 1821
Този път мнозинството греши 1294
Справедлив ли е Бог? 1227
Какво е и къде е адът? 1229
Когато човек умре... 1884
Коя е божията църква днес? 1377
Специалното послание на Бог към нас 1280