Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 2193
Можем да вярваме на Библията 1939
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1673
Най-добрият план за твоя живот 1567
Исус - мостът над бездната 1913
Втори шанс в живота 1637
Истината за вашето бъдеще 1543
Когато Исус дойде за теб 1576
Вашият дом в небето 1453
Колко скоро ще се завърне Исус? 1541
Тайнствената сила в твоя живот 1478
Спасител винаги и навсякъде 1574
От виновен грешник до простен светия 1468
Тайната на отговорените молитви 1500
Тайната на щастието 1500
Тайната на небесната почивка 1582
Израстване чрез споделяне 1456
Тайната на здравето 1579
Начало на живота с Исус 1877
Израстване чрез общуване 2187
Този път мнозинството греши 1525
Справедлив ли е Бог? 1485
Какво е и къде е адът? 1487
Когато човек умре... 2439
Коя е божията църква днес? 1627
Специалното послание на Бог към нас 1524