Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 2149
Можем да вярваме на Библията 1896
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1646
Най-добрият план за твоя живот 1537
Исус - мостът над бездната 1859
Втори шанс в живота 1609
Истината за вашето бъдеще 1518
Когато Исус дойде за теб 1553
Вашият дом в небето 1426
Колко скоро ще се завърне Исус? 1515
Тайнствената сила в твоя живот 1455
Спасител винаги и навсякъде 1545
От виновен грешник до простен светия 1436
Тайната на отговорените молитви 1469
Тайната на щастието 1472
Тайната на небесната почивка 1553
Израстване чрез споделяне 1431
Тайната на здравето 1553
Начало на живота с Исус 1820
Израстване чрез общуване 2143
Този път мнозинството греши 1501
Справедлив ли е Бог? 1456
Какво е и къде е адът? 1456
Когато човек умре... 2363
Коя е божията църква днес? 1598
Специалното послание на Бог към нас 1497