Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1841
Можем да вярваме на Библията 1598
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1439
Най-добрият план за твоя живот 1324
Исус - мостът над бездната 1493
Втори шанс в живота 1368
Истината за вашето бъдеще 1312
Когато Исус дойде за теб 1336
Вашият дом в небето 1221
Колко скоро ще се завърне Исус? 1303
Тайнствената сила в твоя живот 1246
Спасител винаги и навсякъде 1334
От виновен грешник до простен светия 1218
Тайната на отговорените молитви 1266
Тайната на щастието 1268
Тайната на небесната почивка 1350
Израстване чрез споделяне 1230
Тайната на здравето 1351
Начало на живота с Исус 1412
Израстване чрез общуване 1838
Този път мнозинството греши 1302
Справедлив ли е Бог? 1238
Какво е и къде е адът? 1237
Когато човек умре... 1900
Коя е божията църква днес? 1386
Специалното послание на Бог към нас 1287