Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1728
Можем да вярваме на Библията 1481
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1352
Най-добрият план за твоя живот 1238
Исус - мостът над бездната 1389
Втори шанс в живота 1281
Истината за вашето бъдеще 1225
Когато Исус дойде за теб 1242
Вашият дом в небето 1131
Колко скоро ще се завърне Исус? 1212
Тайнствената сила в твоя живот 1161
Спасител винаги и навсякъде 1247
От виновен грешник до простен светия 1110
Тайната на отговорените молитви 1184
Тайната на щастието 1183
Тайната на небесната почивка 1263
Израстване чрез споделяне 1150
Тайната на здравето 1269
Начало на живота с Исус 1316
Израстване чрез общуване 1719
Този път мнозинството греши 1220
Справедлив ли е Бог? 1150
Какво е и къде е адът? 1154
Когато човек умре... 1783
Коя е божията църква днес? 1296
Специалното послание на Бог към нас 1208