Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 2013
Можем да вярваме на Библията 1766
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1551
Най-добрият план за твоя живот 1440
Исус - мостът над бездната 1664
Втори шанс в живота 1494
Истината за вашето бъдеще 1428
Когато Исус дойде за теб 1462
Вашият дом в небето 1337
Колко скоро ще се завърне Исус? 1417
Тайнствената сила в твоя живот 1362
Спасител винаги и навсякъде 1445
От виновен грешник до простен светия 1336
Тайната на отговорените молитви 1375
Тайната на щастието 1384
Тайната на небесната почивка 1464
Израстване чрез споделяне 1346
Тайната на здравето 1464
Начало на живота с Исус 1621
Израстване чрез общуване 2005
Този път мнозинството греши 1416
Справедлив ли е Бог? 1356
Какво е и къде е адът? 1362
Когато човек умре... 2107
Коя е божията църква днес? 1500
Специалното послание на Бог към нас 1408