Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1904
Можем да вярваме на Библията 1662
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1478
Най-добрият план за твоя живот 1368
Исус - мостът над бездната 1549
Втори шанс в живота 1412
Истината за вашето бъдеще 1356
Когато Исус дойде за теб 1377
Вашият дом в небето 1266
Колко скоро ще се завърне Исус? 1344
Тайнствената сила в твоя живот 1288
Спасител винаги и навсякъде 1377
От виновен грешник до простен светия 1270
Тайната на отговорените молитви 1304
Тайната на щастието 1311
Тайната на небесната почивка 1394
Израстване чрез споделяне 1272
Тайната на здравето 1389
Начало на живота с Исус 1488
Израстване чрез общуване 1898
Този път мнозинството греши 1344
Справедлив ли е Бог? 1280
Какво е и къде е адът? 1279
Когато човек умре... 1963
Коя е божията църква днес? 1426
Специалното послание на Бог към нас 1331