Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1659
Можем да вярваме на Библията 1412
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1297
Най-добрият план за твоя живот 1182
Исус - мостът над бездната 1323
Втори шанс в живота 1222
Истината за вашето бъдеще 1164
Когато Исус дойде за теб 1185
Вашият дом в небето 1075
Колко скоро ще се завърне Исус? 1154
Тайнствената сила в твоя живот 1105
Спасител винаги и навсякъде 1193
От виновен грешник до простен светия 1055
Тайната на отговорените молитви 1130
Тайната на щастието 1130
Тайната на небесната почивка 1206
Израстване чрез споделяне 1092
Тайната на здравето 1214
Начало на живота с Исус 1256
Израстване чрез общуване 1652
Този път мнозинството греши 1163
Справедлив ли е Бог? 1093
Какво е и къде е адът? 1097
Когато човек умре... 1716
Коя е божията църква днес? 1241
Специалното послание на Бог към нас 1148