Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1690
Можем да вярваме на Библията 1443
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1323
Най-добрият план за твоя живот 1208
Исус - мостът над бездната 1357
Втори шанс в живота 1252
Истината за вашето бъдеще 1194
Когато Исус дойде за теб 1212
Вашият дом в небето 1104
Колко скоро ще се завърне Исус? 1182
Тайнствената сила в твоя живот 1133
Спасител винаги и навсякъде 1220
От виновен грешник до простен светия 1081
Тайната на отговорените молитви 1157
Тайната на щастието 1156
Тайната на небесната почивка 1233
Израстване чрез споделяне 1121
Тайната на здравето 1241
Начало на живота с Исус 1286
Израстване чрез общуване 1681
Този път мнозинството греши 1191
Справедлив ли е Бог? 1122
Какво е и къде е адът? 1126
Когато човек умре... 1747
Коя е божията църква днес? 1269
Специалното послание на Бог към нас 1178