Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1759
Можем да вярваме на Библията 1515
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1378
Най-добрият план за твоя живот 1266
Исус - мостът над бездната 1426
Втори шанс в живота 1309
Истината за вашето бъдеще 1252
Когато Исус дойде за теб 1272
Вашият дом в небето 1160
Колко скоро ще се завърне Исус? 1238
Тайнствената сила в твоя живот 1189
Спасител винаги и навсякъде 1276
От виновен грешник до простен светия 1138
Тайната на отговорените молитви 1212
Тайната на щастието 1213
Тайната на небесната почивка 1295
Израстване чрез споделяне 1176
Тайната на здравето 1298
Начало на живота с Исус 1344
Израстване чрез общуване 1754
Този път мнозинството греши 1247
Справедлив ли е Бог? 1181
Какво е и къде е адът? 1182
Когато човек умре... 1817
Коя е божията църква днес? 1327
Специалното послание на Бог към нас 1233