Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1571
Можем да вярваме на Библията 1327
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1220
Най-добрият план за твоя живот 1104
Исус - мостът над бездната 1240
Втори шанс в живота 1149
Истината за вашето бъдеще 1091
Когато Исус дойде за теб 1113
Вашият дом в небето 1000
Колко скоро ще се завърне Исус? 1081
Тайнствената сила в твоя живот 1029
Спасител винаги и навсякъде 1122
От виновен грешник до простен светия 980
Тайната на отговорените молитви 1060
Тайната на щастието 1055
Тайната на небесната почивка 1128
Израстване чрез споделяне 1020
Тайната на здравето 1142
Начало на живота с Исус 1172
Израстване чрез общуване 1555
Този път мнозинството греши 1086
Справедлив ли е Бог? 1021
Какво е и къде е адът? 1020
Когато човек умре... 1620
Коя е божията църква днес? 1169
Специалното послание на Бог към нас 1071