Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1389
Можем да вярваме на Библията 1153
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1073
Най-добрият план за твоя живот 971
Исус - мостът над бездната 1039
Втори шанс в живота 1015
Истината за вашето бъдеще 969
Когато Исус дойде за теб 978
Вашият дом в небето 866
Колко скоро ще се завърне Исус? 956
Тайнствената сила в твоя живот 911
Спасител винаги и навсякъде 984
От виновен грешник до простен светия 861
Тайната на отговорените молитви 931
Тайната на щастието 929
Тайната на небесната почивка 1000
Израстване чрез споделяне 900
Тайната на здравето 1002
Начало на живота с Исус 1014
Израстване чрез общуване 1334
Този път мнозинството греши 965
Справедлив ли е Бог? 894
Какво е и къде е адът? 882
Когато човек умре... 1421
Коя е божията църква днес? 1033
Специалното послание на Бог към нас 944