Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1490
Можем да вярваме на Библията 1249
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1148
Най-добрият план за твоя живот 1033
Исус - мостът над бездната 1151
Втори шанс в живота 1081
Истината за вашето бъдеще 1026
Когато Исус дойде за теб 1044
Вашият дом в небето 931
Колко скоро ще се завърне Исус? 1016
Тайнствената сила в твоя живот 962
Спасител винаги и навсякъде 1051
От виновен грешник до простен светия 918
Тайната на отговорените молитви 997
Тайната на щастието 987
Тайната на небесната почивка 1058
Израстване чрез споделяне 956
Тайната на здравето 1075
Начало на живота с Исус 1091
Израстване чрез общуване 1453
Този път мнозинството греши 1022
Справедлив ли е Бог? 953
Какво е и къде е адът? 950
Когато човек умре... 1536
Коя е божията църква днес? 1100
Специалното послание на Бог към нас 1009