Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1429
Можем да вярваме на Библията 1192
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1105
Най-добрият план за твоя живот 1000
Исус - мостът над бездната 1079
Втори шанс в живота 1044
Истината за вашето бъдеще 995
Когато Исус дойде за теб 1007
Вашият дом в небето 895
Колко скоро ще се завърне Исус? 983
Тайнствената сила в твоя живот 934
Спасител винаги и навсякъде 1010
От виновен грешник до простен светия 886
Тайната на отговорените молитви 957
Тайната на щастието 957
Тайната на небесната почивка 1029
Израстване чрез споделяне 924
Тайната на здравето 1030
Начало на живота с Исус 1048
Израстване чрез общуване 1381
Този път мнозинството греши 991
Справедлив ли е Бог? 921
Какво е и къде е адът? 909
Когато човек умре... 1469
Коя е божията църква днес? 1061
Специалното послание на Бог към нас 974