Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1638
Можем да вярваме на Библията 1395
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1281
Най-добрият план за твоя живот 1165
Исус - мостът над бездната 1304
Втори шанс в живота 1206
Истината за вашето бъдеще 1148
Когато Исус дойде за теб 1169
Вашият дом в небето 1058
Колко скоро ще се завърне Исус? 1138
Тайнствената сила в твоя живот 1089
Спасител винаги и навсякъде 1178
От виновен грешник до простен светия 1039
Тайната на отговорените молитви 1116
Тайната на щастието 1114
Тайната на небесната почивка 1190
Израстване чрез споделяне 1076
Тайната на здравето 1198
Начало на живота с Исус 1236
Израстване чрез общуване 1634
Този път мнозинството греши 1146
Справедлив ли е Бог? 1078
Какво е и къде е адът? 1080
Когато човек умре... 1697
Коя е божията църква днес? 1227
Специалното послание на Бог към нас 1132