Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1244
Можем да вярваме на Библията 1006
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 950
Най-добрият план за твоя живот 848
Исус - мостът над бездната 888
Втори шанс в живота 897
Истината за вашето бъдеще 852
Когато Исус дойде за теб 855
Вашият дом в небето 753
Колко скоро ще се завърне Исус? 843
Тайнствената сила в твоя живот 806
Спасител винаги и навсякъде 863
От виновен грешник до простен светия 741
Тайната на отговорените молитви 800
Тайната на щастието 816
Тайната на небесната почивка 875
Израстване чрез споделяне 784
Тайната на здравето 875
Начало на живота с Исус 892
Израстване чрез общуване 1182
Този път мнозинството греши 845
Справедлив ли е Бог? 776
Какво е и къде е адът? 763
Когато човек умре... 1251
Коя е божията църква днес? 907
Специалното послание на Бог към нас 832