Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1586
Можем да вярваме на Библията 1343
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1234
Най-добрият план за твоя живот 1118
Исус - мостът над бездната 1256
Втори шанс в живота 1161
Истината за вашето бъдеще 1102
Когато Исус дойде за теб 1125
Вашият дом в небето 1014
Колко скоро ще се завърне Исус? 1093
Тайнствената сила в твоя живот 1042
Спасител винаги и навсякъде 1135
От виновен грешник до простен светия 994
Тайната на отговорените молитви 1072
Тайната на щастието 1068
Тайната на небесната почивка 1142
Израстване чрез споделяне 1032
Тайната на здравето 1153
Начало на живота с Исус 1186
Израстване чрез общуване 1576
Този път мнозинството греши 1101
Справедлив ли е Бог? 1035
Какво е и къде е адът? 1033
Когато човек умре... 1635
Коя е божията църква днес? 1183
Специалното послание на Бог към нас 1086