Открития в Библията

"Открития в Библията" - един от най-популярните Библейски курсове в света. Преведен на 67 езика, той се използва от 135 Библейски училища в различни държави. Изучаването на Библията, с помощта на тази популярна серия от 26 лекции, ще ви помогне да разберете най-важните въпроси вълнували човешките умове през вековете: Какъв е смисълът на човешкия живот? Къде е Бог, когато хората страдат и умират? Какво се случва с човек, когато умре?

Заглавие Посещения
Можем да вярваме в Бог 1517
Можем да вярваме на Библията 1274
Има ли моят собствен живот някакво значение за Бога 1172
Най-добрият план за твоя живот 1055
Исус - мостът над бездната 1179
Втори шанс в живота 1100
Истината за вашето бъдеще 1046
Когато Исус дойде за теб 1066
Вашият дом в небето 956
Колко скоро ще се завърне Исус? 1037
Тайнствената сила в твоя живот 983
Спасител винаги и навсякъде 1075
От виновен грешник до простен светия 938
Тайната на отговорените молитви 1017
Тайната на щастието 1010
Тайната на небесната почивка 1080
Израстване чрез споделяне 978
Тайната на здравето 1096
Начало на живота с Исус 1116
Израстване чрез общуване 1484
Този път мнозинството греши 1042
Справедлив ли е Бог? 977
Какво е и къде е адът? 972
Когато човек умре... 1563
Коя е божията църква днес? 1122
Специалното послание на Бог към нас 1029